De Damascener Club Nederland (DCN) is 25 september 1993 opgericht naar aanleiding van het initiatief van Ben Kocken en Wybe van der Hoek.

Secretariaat: Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Maak via secretaris een e-mail verbinding met de secretaris.

Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.

Banknummer NL 75 INGB 0650411315 ten name van P. Langenkamp penningmeester.

Maak via penningmeester een e-mail verbinding met de penningmeester.

Het bestuur wordt gevormd door:

Willem Datema, voorzitter, Flintenpad 55, 7761 AR Schoonebeek, 0524-532008.

Jerry Hoekman, secretaris, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden, 0610100320.

Piet Langenkamp, penningmeester, Prieswijk 115, 7916 RL Elim, 0528-351328.

Willem de Wal, bestuurslid, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel, 0513-571602.

Ondersteuning:

Rasbegeleider: Ben Kocken.

Webmaster: Wybe van der Hoek.

De club:

De DCN heeft circa 20 leden en houdt eenmaal per jaar een clubvergadering. De laatste jaren wordt de clubvergadering bij een liefhebber thuis gehouden, waaraan leden en geïnteresseerden deelnemen. Ook komen partners van de leden mee, die dan een eigen programma hebben. Fokkers nemen jonge dieren mee die door een van onze clubkeurmeesters worden gekeurd en besproken. Na afloop van het vergaderdeel en de dierbespreking wordt een hapje, veelal in de vorm van een barbeque, en een drankje genuttigd. Het blijken zeer gezellige dagen te zijn. Verder geeft de DCN een jaarboekje uit met wetenswaardigheden en organiseert zij club- en districtshows. De DCN heeft goede contacten met de Damascener Club Deutschland (DCD) ter bevordering van Europese uniformiteit.

Ere leden: Wybe van der Hoek (ere voorzitter), Ben Kocken en Piet Langenkamp.

Nieuws.

Clubdag 2020

De clubdag 2020 wordt gehouden op zaterdag 5 september 2020 om 11.00 u bij Ben Kocken, Noord Parallelweg 32 te Helmond. Telefoon 0492549243.

Keistadshow Amerfoort 2019

Mijn keuring op de Keistadshow te Amersfoort op 29 november 2019

Ook dit jaar was er weer een Districtshow van de Damasceners op de Keistadshow in Amersfoort.
21 Damasceners werden er in de kooien gebracht door een 4-tal inzenders. Naast de Damasceners had ik dit jaar ook nog Valkenetten en Duitse Modena ’s  te keuren. Kortom een mooie en leuke keuring.

Dit jaar waren er alleen Ijskleurig zwartgebanden ingestuurd.
4 oude doffers:
De eerste 2 doffers van Datema en Langenkamp hadden nogal wat wensen en bleven steken op 93 ptn. De andere 2 doffers behaalden beiden 95 ptn, waarbij Langenkamp in kooi 348B de beste had, met als belangrijkste wens een betere rugafdekking. Leon Kocken werd 2e in deze klasse; hierbij de belangrijkste wens iets gevulder in borst.

4 oude duivinnen:
In kooi 351 (Leon Kocken) zat de beste oude duivin; 96 ptn. Een prachtige duivin die veel goede raseigenschappen toonde. Een kleine wens was de oogkleur die nog iets intensiever kon; het was immers een duivin uit 2015 en dan gaan deze punten een rol spelen. Ze was bij de Damasceners de op 1 na beste in ieder geval. Ook waren de 2 duivinnen van Langenkamp prima dieren; beiden 95 ptn. Wensen waren er op gebied van vleugeldracht, te lichte oogranden bij een duivin uit eveneens 2015 en een betere stand. De duivin van Datema kwam niet verder dan 94 ptn.

6 jonge doffers:
In deze klasse zat uiteindelijk de winnaar; tevens beste van mijn keuring op 1 na en een NBS ere-certificaat; deze zat in kooi 356 en was van Leon Kocken (zie foto). Een prima rasvertegenwoordiger! Een kleine wens zorgde ervoor dat hij bleef steken op 96 ptn.; de bevedering kon nog iets strakker.
Ook verder 2 mooie dieren van Langenkamp en Comb. Carpe Diem; beiden 95 ptn. Kleine wensen op gebied van halsbevedering die strakker kon, rugafdekking die iets beter kon en de staartconditie liet nog wat te wensen bij de doffer van Langenkamp. Ook hier kwam Datema niet verder dan 94 ptn.

7 jonge duivinnen:
De beste duivinnen zaten op het einde. In kooi 361A en 362 prachtige duivinnen van Leon Kocken en Langenkamp; beiden 96 ptn., waarbij Leon Kocken ook in deze klasse de beste had; een kleine wens was ook hier de bevedering, die iets strakker kon. Bij de duivin van Langenkamp kon de achterkopbelijning iets vloeiender. De andere duivinnen van Datema en Comb. Carpe Diem behaalden tussen de 93 en 95 ptn. Wensen hier waren o.a. de ruglijn die afhellender kon, de stand, gevulder in borst en oogranden die intensiever konden.

Over de hele linie zat er een mooie serie Damasceners. Ik kan gerust stellen dat de kwaliteit prima is. Lager dan 93 ptn heb ik niet gegeven, dus dat zegt voldoende. Zeker op het gebied van de koppen, kleur oogranden, oogkleur en krachtige snavels is er de laatste jaren flinke vooruitgang geboekt.
De vleugeldracht was over het algemeen wel in orde. Bij een aantal is toch de rugafdekking nog een punt van aandacht. Verder zaten er toch ook een aantal dieren die strakker in de bevedering konden, maar dit kan ook te maken hebben met het weer en de warme hal. Het was voor mij in ieder geval weer een plezierige keuring met mooie Damasceners!

Veenendaal, december 2019
Dennis van Doorn

Jubileumshow DCN 2019 ondergebracht bij SNN

De jubileumshow in verband met het 25 jarig bestaan van de DCN is gehouden 8 en 9 november 2019 bij de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN) in het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 te Drachten. Er waren maar liefst 89 Damasceners ingezonden, waaronder 15 gekraste, in een voortreffelijke kwaliteit. Tijdens deze show zijn op 9 november 2019 de vergaderpunten behandeld gecombineerd met een smakelijke brunch. Een belangrijk vergaderpunt was de uitreiking van de hierna volgende gewonnen prijzen. Gewonnen geldbedragen zijn hierin niet meegenomen alleen de uitgereikte prijzen.

R. Stephan
140  Kooi 336 SNN diploma
142  Kooi 336 SNN tegeltje
143  Kooi 336 SNN gravure
203  Fraaiste kwartet geband en NBS Jubileum plaquette
204  Kooi nrs. 326, 336, 376, 402  Damascener beeldje fraaiste VO, MJ, VJ geband en VJ gekrast

C. Koster
143  Kooi 395 SNN gravure
204  Kooi 395 Damascenerbeeldje fraaiste MJ gekrast

B. Schmidt
204 kooi 319 Damascener beeldje fraaiste MO

J. Koelman
203  Fraaiste kwartet gekrast en KVV Jubileum plaquette
204 Kooi 392 Damascenerbeeldje fraaiste VO gekrast

J. Hoekman
204  Kooi 390 Damascener beeldje fraaiste MO gekrast.

P. Langenkamp
Ehrenband DCN voor meeste aantal behaalde punten ( 1312 pt), tweede was C. Koster met 1128 pt.

Zie de onderstaande foto impressie.

De hal van het Fries Congrescentrum te Drachten

De Damasceners

Volière met Damasceners

Het vergadergedeelte en de prijsuitreikingen

Hieronder een aantal jonge dieren met een hoog predikaat

336 Doffer jong van Rene Stephan, fraaiste Damascener

349 Doffer jong van Ben Kocken

354 Doffer jong van Ben Kocken

356 Doffer jong van Ben Kocken

359 Doffer jong van Rene Stephan

363 Duivin jong van B. Schmidt

372 Duivin jong van Willem Datema

376 Duivin jong van Rene Stephan

381 Duivin jong van Piet Langenkamp

394 Doffer jong van Claudia Köster

395 Doffer jong van Claudia Köster

402 Duivin jong van Rene Stephan